Zinde Okulları, akademik anlamda güçlü kültürel anlamda sağlam bir alt yapıya sahip nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda alanında uzman, iş yaptığı çevrelerce kabul görmüş kişilerden bir Danışma Ekibi oluşturmuştur. Bu ekip sayesinde çocuk pedagojisini merkeze alarak akademide, sanatta ve sporda neyi ne kadar ne zaman vermesi gerektiğini planlar. Öğrencinin gelişim aşamasına göre öğretim programını hazırlar.