Menü

Adab-ı Muaşeret

Toplumsal huzuru tamamlayan öğeler arasında milli ve evrensel görgü kurallarının büyük önem taşıdığının bilincinde olarak nesillerimizi de bu bilinç dahilinde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okulumuzda bu amaçla Adab-ı Muaşeret derslerinin her kademesinde selamlaşma, yemek, konuşma, tuvalet, yatma, dua, ziyaret, giyinme gibi birçok konuya değinilmektedir.

Evlere girerken kurallara uymak

Evlere girmeden önce zil çalarak veya kapı tıklatılarak izin istenir, buyurun edilince girilir ve selam verilir. Bu hususu yüce Allah şöyle ifade etmektedir: “Ey inananlar! Evlerinizden başka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir” (Nur 24/27). İzin verilmez ise girilmemeli ve eve kabul etmedi diye de alınmamalıdır. Çünkü gitmek istediğimiz kimse müsait olmayabilir, bir mazereti bulunabilir. Bu husus Kur’an’da şöyle bildirilmektedir: “Eğer evde kimseyi bulamazsanız, yine de size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Size “Dönün” denirse dönün. Bu, sizi daha çok temize çıkarır. Allah yaptıklarınızı bilir” (Nur 24/28). Aynı şekilde, erginlik çağına erişmemiş çocuklarla hizmetçilerin başkalarının odalarına girerken izin almaları yolunda eğitilmeleri ve öğretilmeleri gerekir. Bu husus Nur suresinin 58. âyetinde bildirilmiştir.

İyi Geçimli Olmak

Bu prensip, beşerî münasebetlerin özünü teşkil eder. İslam’ın temel anlamlarından biri de barış ve güven esasına dayanan hayat anlayışıdır. Bu anlayışı günlük hayatımızın her safhasında insanlara yansıtmamız gerekir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Müslüman diğer müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir.”

Selâmlaşmak

İnsanların karşılaşmaları veya ayrılmaları durumlarında birbirlerine güzel söz ve temennilerle mukabelede bulunmalarıdır. Yüce Allah müminlerin selamlaşmasını istemektedir: “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha iyisiyle mukabele edin veya aynıyla selam verin…” (Nisa 4/ 86) Selâm, müslümanlar arasında sevgi bağlarının kurulmasında önemli bir araçtır.

Selâm vermek sünnet, almak ise farzdır. Peygamberimiz (s.a.s.) selâmı yaymamızı, tanısak da tanımasak da her müslümana selâm vermemiz gerektiğini bununla da imanımız olgunluğa erdiği için Cennet’e gireceğimizi müjdelemiştir.

Temiz giyinmek -Temiz olmak

Temizlik İslam’ın üzerinde önemli durduğu hususlardan biridir. “Oku” emrinden sora ikinci sırada gelen emir elbiselerin temizlenmesidir. “Elbiselerini temiz tut” (Müddessir 74/4) Yüce Allah Kur’an’da temizlenenleri sevdiğini bildirmektedir: “Şüphesiz Allah temizlenenleri sever” (Tevbe,9/108) Peygamberimiz beyanı ile Temizlik imanın yarısıdır.”