Sinerji Kız Koleji’ nin amacı milli ve manevi değerlerini yaşayan ve inandığı yolda azimle yürüyen mutlu ve başarılı genç nesiller yetiştirmektir. Bu bağlamda 5 sınıftan itibaren okullarımızda karakter eğitimine büyük önem verilmektedir. Karakter eğitimimizin merkezinde Anadolu insanımızın sevgi, şefkat ve değerleri yer almaktadır. Dinimizin öğretileri doğrultusunda oluşturulmuş Anadolu ruhu ile dünyaya örnek olmuş medeniyetlerin torunları olarak öğrencilerimizin dünyaya yön verebilecek manevi ve ahlaki donanımla mücehhez olması; ilmi ve fenni yönden son derece donanımlı yapısı ile insanlığa ve bayrağına hizmet edecek genç nesillerin yetişmesi Sinerji karakter eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.Sinerji Nesli temellerini Alparslan’ lardan, Fatih’ lerden, Yavuz’ lardan, Mevlana’ dan, Yunus’ lardan alan ve bu güçlü temellerini dünyaya ışık tutacak filizlere dönüştürmek için gayretle çalışan bir nesildir. Amacımız ecdadımızın yolunda insanlığın iki dünya saadeti için çalışmak ve başarmaktır. Sinerji öğrencisi derslerinde en başarılı öğrenci olmalıdır. Sınavlarında birinci olmalıdır. Zira Sinerji öğrencisi gayretli ve çalışkandır. Sinerji öğrencisi merhametlidir, yardımseverdir, saygılıdır, dürüsttür, dostluğu, sevgiyi, vefayı bilir. Zira Sinerji bu ruh üzerine karakter eğitimini alır.