İnsanın sadece maddiyattan müteşekkil olmadığı aşikârdır. Sırf dünya için yeryüzüne gönderilmemiş olan insanın manevi gelişimi hiç şüphesiz çok önemlidir.  Okulumuz manevi alanda öncelikle ahlaki erozyona yol açıcı ortam ve etkenleri minimuma indirme prensibiyle hareket etmektedir. Bu bağlamda okulumuzda sadece kız öğrenciler, bayan öğretmen ve personel kadrosuyla eğitim öğretime devam etmektedirler. Ayrıca cep telefonlarının okul saatleri içerisinde okulumuzda kullanımının engellenmesiyle öğrencimizin zihnen ve fikren derse yoğunlaşması arttırılmaktadır.

Cuma Saati Uygulaması. Öğrencilerimiz her Cuma öğle saatinde okul mescidimizde bir araya gelerek Cuma saati özel programıyla manevi gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar.

Namaz Okulu. Öğrencilerimizin namaz alışkanlıklarını genç yaşlarda kazanmaları manevi gelişimleri açısından son derece önemlidir. Okulumuz bu konuda tavsiyeci ve teşvikçi konumunda öğrencilerimize rehberlik etmektedir. Rol model olarak öğretmenlerimiz özel olarak öğrencilerimizle ilgilenerek güzel ahlak alışkanlıklarına teşvik etmektedirler.