3G Eğitim Modeli

Sinerji Kız Koleji’nde benimsenen eğitim modelimiz, “3G Eğitim Modeli” olarak adlandırılmaktadır. Bu model, Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişim olmak üzere üç temel bileşeni kapsar. Her bir gelişim alanına eşit derecede önem vererek, öğrencilerimizin dengeli ve bütüncül bir eğitim almasını hedefliyoruz. Akademik başarının yanı sıra sosyal ve manevi gelişimi de bir arada ele alarak, öğrencilerimizin her yönüyle gelişimlerini destekliyoruz. Bu üç alanın birbiriyle entegrasyonunu sağlamak, eğitim ve öğretimin tam manasıyla gerçekleşmesi için elzemdir. Bu yaklaşım ile eğitim öğretimin, bir alanın diğerinden öne çıkarılmadığı, her bir alanın birbirini tamamladığı ve eşit öneme sahip olduğu bir yapıda oluştuğuna inanıyoruz.

Bireyin gerçek gelişimi, akademik bilginin ötesinde, kalbinin ve ruhunun eğitimiyle ve topluma katkılarıyla ölçülür. Sinerji Kız Koleji'nde, 3G Eğitim Modeli ile her alanda dengeli büyümeyi sağlıyoruz; böylece öğrencilerimiz, sınav başarısının yanı sıra, hayatta da etkili roller üstlenen bireyler olarak yetişiyorlar."

3G Eğitim Modeli Kapsamında Uygulamalarımız

Akademik Gelişimde öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını, eleştirel düşünme yeteneklerini ve bilimsel bakış açılarını geliştirmeyi hedeflerken, bu sürecin Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişimle uyum içinde ilerlemesi, onların yalnızca kitabi bilgilerle değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal değerlerle donanımlı, dengeli kişilikleri olmalarını amaçlar. Bu bütünleşik yaklaşım, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, sosyal ve ahlaki yönden de zenginleşmelerine olanak tanır. Detaylı bilgi >

Öğrencilerimizin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal sorumluluk bilincinin kazandırılması bu bileşenin odak noktasıdır. Takım çalışması, empati kurma, ve etkili iletişim becerileri gibi alanlarda gelişimleri desteklenir. Kulüp faaliyetleri, grup projeleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimizin sosyal etkileşim becerilerini geliştirmelerine olanak tanınır. Detaylı bilgi >

Öğrencilerin manevi ve ahlaki değerlere sahip, karakterli bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bu bileşen, maneviyat, etik ve değerler eğitimi üzerine yoğunlaşır. Manevi gelişim programları ve aktiviteleri ile öğrencilerimizin iç dünyalarını keşfetmeleri, kendileri ve çevreleriyle uyumlu bir yaşam sürdürmeleri teşvik edilir. Detaylı bilgi >

3G Eğitim Modeli, Sinerji Kız Koleji’nin öğrencilerine sunduğu dengeli ve kapsamlı eğitim yaklaşımının temelini oluşturur. Bu modelle, öğrencilerimiz sadece bilgi ve becerilerle donatılmakla kalmaz, aynı zamanda hayata dair kapsamlı bir vizyona sahip, sosyal ve manevi değerlere önem veren bireyler olarak yetiştirilir. Bu bütüncül yaklaşım, onların yaşamın her alanında başarılı ve mutlu olmalarının temelini atar.

Sinerji Kız Koleji’nde Eğitimin Farkı

3G Eğitim
Modeli

Sinerji Kız Koleji'nin temelini oluşturan 3G Eğitim Modeli, Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişim olmak üzere üç temel unsuru...

kapsar. Bu modelle, öğrencilerimizin bütüncül bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Her bir gelişim alanına eşit önem vererek, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda sosyal ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin dil becerilerini etkin bir şekilde geliştirmek için kur sistemine dayalı bir yabancı dil eğitimi sunuyoruz.

Bu sistemle, her öğrencinin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun eğitim almasını sağlıyoruz. Dil öğretiminde başarıyı artırmak için konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerine odaklanan interaktif metodlar kullanıyoruz.

Kitap Okuma Kültürü

Her sabah, günün ilk 15 dakikasını kitap okuma zamanı olarak ayırıyoruz. Bu süreçte, öğrencilerimiz için aylık olarak seçilen, seviyelerine ve...

ilgilerine uygun kitaplarla buluşuyorlar. Bu etkinlik, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına, edebiyat dünyasıyla derin bir bağ kurmalarına ve okuma yoluyla yeni düşüncelere, fikirlere açılmalarına olanak tanıyor.

Öğrenciye Özel Etüt Programları

Öğrencilerimizin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş etüt programları sunuyoruz.

Bu programlar sayesinde, öğrencilerimizin akademik zorlukların üstesinden gelmelerini ve potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Küçük gruplar halinde ya da birebir yapılan etütler, öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hale getirir.

Kulüpler ve Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen kültürel ve akademik etkinlikler, öğrencilerimizin sosyal ve entelektüel gelişimlerine katkıda bulunur.

Bu etkinlikler, öğrencilerimizin farklı konularda bilgi sahibi olmalarını, yeni beceriler kazanmalarını ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi ve takım çalışmasını teşvik eder.

Danışmanlık ve Rehberlik

Sinerji Kız Koleji olarak, öğrencilerimizin akademik ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri için...

psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Bireysel rehberlik seansları ve grup çalışmaları aracılığıyla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine destek oluyoruz. Bu hizmetlerle, öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımalarını ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz.

Bu projeler, öğrencilerimizin topluma katkıda bulunmanın önemini kavramalarını ve empati yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen projelerle, öğrencilerimizin sosyal etkileşim becerilerini artırıyoruz.

Değerler
Eğitimi

Manevi Eğitim programımızda ele aldığımız Değerler Eğitimi ile öğrencilerimize evrensel ve kültürel değerleri öğretiyor ve...

bunların günlük yaşamlarında uygulanmasını teşvik ediyoruz. Maneviyat, dürüstlük, saygı ve sorumluluk gibi temel değerler üzerine kurulu dersler ve aktivitelerle, öğrencilerimizin karakter eğitimine katkıda bulunuyoruz. Bu yaklaşım, öğrencilerimizin toplumda örnek bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

SİNERJİ'Yİ KEŞFET

Sinerji Kız Koleji 2024-2025 eğitim öğretim yılı erken kayıt dönemimiz başladı. Akademik başarı, manevi derinlik ve sosyal gelişim bilincini temel alan eğitim yolculuğumuza katılmak için sunduğumuz eğitim ayrıcalıklarını keşfedin.