3G Eğitim Modeli

Sinerji Kız Koleji’nde benimsenen eğitim modelimiz, “3G Eğitim Modeli” olarak adlandırılmaktadır. Bu model, Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişim olmak üzere üç temel bileşeni kapsar. Her bir gelişim alanına eşit derecede önem vererek, öğrencilerimizin dengeli ve bütüncül bir eğitim almasını hedefliyoruz. Akademik başarının yanı sıra sosyal ve manevi gelişimi de bir arada ele alarak, öğrencilerimizin her yönüyle gelişimlerini destekliyoruz. Bu üç alanın birbiriyle entegrasyonunu sağlamak, eğitim ve öğretimin tam manasıyla gerçekleşmesi için elzemdir. Bu yaklaşım ile eğitim öğretimin, bir alanın diğerinden öne çıkarılmadığı, her bir alanın birbirini tamamladığı ve eşit öneme sahip olduğu bir yapıda oluştuğuna inanıyoruz.

Bireyin gerçek gelişimi, akademik bilginin ötesinde, kalbinin ve ruhunun eğitimiyle ve topluma katkılarıyla ölçülür. Sinerji Kız Koleji'nde, 3G Eğitim Modeli ile her alanda dengeli büyümeyi sağlıyoruz; böylece öğrencilerimiz, sınav başarısının yanı sıra, hayatta da etkili roller üstlenen bireyler olarak yetişiyorlar."

3G Eğitim Modeli Kapsamında Uygulamalarımız

Akademik Gelişimde öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını, eleştirel düşünme yeteneklerini ve bilimsel bakış açılarını geliştirmeyi hedeflerken, bu sürecin Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişimle uyum içinde ilerlemesi, onların yalnızca kitabi bilgilerle değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal değerlerle donanımlı, dengeli kişilikleri olmalarını amaçlar. Bu bütünleşik yaklaşım, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, sosyal ve ahlaki yönden de zenginleşmelerine olanak tanır. Detaylı bilgi >

Öğrencilerimizin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal sorumluluk bilincinin kazandırılması bu bileşenin odak noktasıdır. Takım çalışması, empati kurma, ve etkili iletişim becerileri gibi alanlarda gelişimleri desteklenir. Kulüp faaliyetleri, grup projeleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimizin sosyal etkileşim becerilerini geliştirmelerine olanak tanınır. Detaylı bilgi >

Öğrencilerin manevi ve ahlaki değerlere sahip, karakterli bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bu bileşen, maneviyat, etik ve değerler eğitimi üzerine yoğunlaşır. Manevi gelişim programları ve aktiviteleri ile öğrencilerimizin iç dünyalarını keşfetmeleri, kendileri ve çevreleriyle uyumlu bir yaşam sürdürmeleri teşvik edilir. Detaylı bilgi >

3G Eğitim Modeli, Sinerji Kız Koleji’nin öğrencilerine sunduğu dengeli ve kapsamlı eğitim yaklaşımının temelini oluşturur. Bu modelle, öğrencilerimiz sadece bilgi ve becerilerle donatılmakla kalmaz, aynı zamanda hayata dair kapsamlı bir vizyona sahip, sosyal ve manevi değerlere önem veren bireyler olarak yetiştirilir. Bu bütüncül yaklaşım, onların yaşamın her alanında başarılı ve mutlu olmalarının temelini atar.

Sinerji Kız Koleji’nde Eğitimin Farkı