Akademik Gelişim

Sinerji Kız Koleji, öğrencilerinin ilmi, sosyal ve manevi boyutlarda eşit ve dengeli bir gelişim göstermeleri için özgün bir eğitim modeli olan 3G Eğitim Modeli‘ne sarılmıştır. Bu model; Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişim olmak üzere üç temele dayanır.

Akademik Gelişimde öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını, eleştirel düşünme yeteneklerini ve bilimsel bakış açılarını geliştirmeyi hedeflerken, bu sürecin Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişimle uyum içinde ilerlemesi, onların yalnızca kitabi bilgilerle değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal değerlerle donanımlı, dengeli kişilikleri olmalarını amaçlar. Bu bütünleşik yaklaşım, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, sosyal ve ahlaki yönden de zenginleşmelerine olanak tanır.

"Bilgi, ruhun aydınlanmasıdır. Bilgiye susamış olmak, gerçek anlamda yaşamaktır."

Akademik Gelişim Kapsamında Uygulamalarımız

İlim yolculuğunda öğrencilerimizin haftalık ilerlemelerini değerlendirmek için her Cuma günü gerçekleştirdiğimiz Konu Tarama Testleri (KTT), öğrenme sürecini daha bilinçli ve yönlendirilmiş bir şekilde ilerletmemize imkan tanır. Bu testler, öğrencilerimizin aldıkları bilgileri ne derece özümsediklerini görmemizi sağlar. Elde edilen sonuçlar, hem öğrencilerimize hem de velilerimize haftalık olarak bildirilir, böylece eğitim yolculuğumuzda birlikte adım adım ilerleriz.

Konu Tarama Testi sonuçlarının ışığında, öğrencilerimiz kişisel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda etüt talep edebilirler. Her bir öğrencimize özelleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunmayı hedefleyen etütlerimiz, maksimum beş öğrenci kapasitesiyle sınırlı tutularak, bireysel dikkat ve öğrenme süreçlerinin en üst düzeyde verimli olması sağlanır.

Etüt Programımızın Özellikleri: 

  • Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimleri: Test sonuçlarına dayanarak, öğrencilerimiz kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyip, buna uygun olarak etüt talebinde bulunabilirler. Bu yaklaşım, her bir öğrencinin kendi hızında ve ihtiyacına göre ilerlemesini sağlar. Öğretmenlerimiz de gerekli görmeleri halinde ilgili öğrenci adına etüt talebinde bulunabilirler.

  • Sınırlı Öğrenci Kapasitesi: Etütlerimiz, en fazla 5 öğrenci kapasitesi ile sınırlıdır. Bu sayede, öğretmenlerimiz her bir öğrenciye yeterli zaman ve dikkati ayırabilir, öğrenme sürecindeki bireysel farklılıkları daha iyi yönetebilirler.

  • Birebir Öğrenme Fırsatları: Etüt için bir öğrenci de olsa, etüt programımız devam eder. Bu, öğrencilerimizin birebir öğrenme deneyiminden faydalanmalarını sağlar.

  • Esnek Etüt Saatleri: Öğrencilerimizin yoğun akademik ve sosyal programlarına uyum sağlamak amacıyla, etüt saatlerimizi esnek tutuyoruz. Böylece, öğrencilerimiz ders dışı aktivitelerle birlikte akademik des