Yabancı Dil Eğitimi

Sinerji Kız Koleji’nde, öğrencilerimizi evrensel bir bakış açısıyla yetiştirebilmek adına, zengin ve kapsamlı bir İngilizce eğitim programını hayata geçirmekteyiz. Bu program, öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini en temel seviyeden ileri düzeye doğru adım adım geliştirebilmeleri için dikkatle tasarlanmıştır. Bu süreçte, öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir eğitim anlayışı benimsenmiştir.

Kur Sistemi ve Seviye Belirleme

Öğrencilerimiz, İngilizce dil becerilerine göre A1 ve A2 (Başlangıç) ile B1 ve B2 (İleri Seviye) olmak üzere dört kademede eğitim alırlar.

Her öğrenci, kendi dil seviyesine uygun bir eğitim alırken, yapılan sınavlarla seviyelerini yükseltme ve kurlar arası geçiş yapma fırsatı bulur.

"Kelimeler dünyaların kapılarını aralar. Bir dil öğrenmek, başka bir dünyanın gözleriyle görmektir."

Yabancı Dil Eğitimi Kapsamında Uygulamalarımız

Derslerimiz, Oxford tarafından sağlanan kaynak kitaplarla desteklenir, böylece öğrencilerimiz dil öğreniminde dünya standartlarında bir içeriğe erişirler.

Konuşma, Yazma, Dinleme ve Okuma becerilerinin yanı sıra Telaffuz ve Aktivite üzerine yoğunlaşarak, öğrencilerimizin dili bütün yönleriyle kavramalarını sağlarız.

İnteraktif Öğrenme Ortamı: Dramatizasyon, hayal ettirme ve konu pekiştirici aktivitelerle öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyoruz.

English Show: Öğrencilerimiz, İngilizce tiyatro, şarkı, skeç ve yarışmalarla dil becerilerini sahne üzerinde sergileme fırsatı bulurlar. Bu etkinlik, sadece 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz için düzenlenirken YKS ve LGS sınıfları katılmamaktadır.

Listening

Sinerji Kız Koleji’nde Listening (Dinleme) derslerini, öğrencilerimizin sıkılmadan, keyif alarak katılım sağlayacakları bir etkinliğe dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu dersi, şarkılar ve hikayeler kullanarak eğlenceli bir öğrenme deneyimine çeviriyoruz. Öğrencilerimizin dinlediklerini daha iyi anlamalarını ve işitme becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla, dinleme sonrası anlama düzeylerini ölçmek için çeşitli çalışma kağıtları (worksheets) dağıtıyoruz. Bu yöntemle, öğrencilerimizin İngilizceyi pratik bir şekilde kullanmalarını ve dinleme becerilerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz.

Reading

Sinerji Kız Koleji’nde Reading (Okuma) derslerinde, öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek için özel teknikler uyguluyoruz. Özellikle, 3-4 sayfalık paragrafları kısa sürede, etkin bir şekilde okuyup anlamlandırabilmeleri için Scanning (özel cevap bulma) ve Skimming (genel hızlı okuma gözden geçirme) tekniklerine ağırlık veriyoruz. Bu teknikler sayesinde, öğrencilerimiz, belirli bir metni hızla tarayarak ana fikrini çıkarabilir veya detaylı bilgi arayışında özgü bilgilere ulaşabilirler. Bu yaklaşım, aynı zamanda öğrencilerimizin profesyonel sınavlara, özellikle okuma bölümlerinde zaman yönetimi ve hızlı bilgi işleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu metodoloji, öğrencilerimizin sınav koşullarında başarılı olmalarının yanı sıra, günlük hayatta da bilgiye hızla ulaşabilme yeteneklerini geliştirir.

Writing

Writing (Yazma) alanında, öğrencilerimizi cümle kurmaktan başlayarak, adım adım ileri seviyede paragraflar yazabilecek düzeye getirmeyi amaçlıyoruz. Bu sürecin bir parçası olarak, basit diyalogların yanı sıra ileri düzeydeki konuşmaları da yazılı olarak ifade edebilme becerileri kazandırıyoruz.

Speaking

Speaking (Konuşma) becerileri, öğrencilerimize kelimelerin doğru telaffuzlarını öğreterek başlıyoruz. Bu eğitim içerisinde, British ve American İngilizcesi arasındaki farklılıkları tanıtarak, öğrencilerimizin çeşitliliğe adaptasyonunu sağlıyoruz. İlk basamaktan itibaren, “Merhaba, nasılsın?” gibi basit diyaloglarla başlayıp, zamanla daha karmaşık ve ileri seviye diyaloglara geçiş yapıyoruz.

Vocabulary

Vocabulary (Kelime Bilgisi) gelişimi için, öğrencilerimize haftalık kelime listeleri veriyoruz ve dönem sonunda “Spelling Bee” gibi kelime bilgisini pekiştirecek yarışmalar düzenliyoruz. Bu sayede, öğrencilerimizin kelime dağarcıkları sürekli genişler ve aktif kelime kullanımları artar.

Grammar

Grammar (Dil Bilgisi) öğretiminde ise, öğrencilerimize dil bilgisini mümkün olduğunca eğlenceli ve etkileşimli yöntemlerle öğretmeyi hedefliyoruz. Dil bilgisi, dilin yapı taşlarından biri olduğu için, öğrencilerimizin İngilizceyi doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri adına bu alana özel bir önem atfediyoruz. 

Sinerji Kız Koleji’nde benimsediğimiz İngilizce eğitim anlayışı, öğrencilerimize bu dili sadece akademik bir gereklilik olarak değil, evrensel bir iletişim aracı olarak kavratmayı amaçlar. Programımız, sosyal ve akademik hayatlarında İngilizceyi etkin ve bilinçli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak üzere Oxford kaynaklarına dayalı olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim yaklaşımı ile öğrencilerimiz, kendilerini ifade edebilme ve çeşitli kültürler arası köprüler kurabilme becerilerini geliştirirler.

Sinerji Kız Koleji’nde Eğitimin Farkı

3G Eğitim
Modeli

Sinerji Kız Koleji'nin temelini oluşturan 3G Eğitim Modeli, Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişim olmak üzere üç temel unsuru...

kapsar. Bu modelle, öğrencilerimizin bütüncül bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Her bir gelişim alanına eşit önem vererek, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda sosyal ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin dil becerilerini etkin bir şekilde geliştirmek için kur sistemine dayalı bir yabancı dil eğitimi sunuyoruz.

Bu sistemle, her öğrencinin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun eğitim almasını sağlıyoruz. Dil öğretiminde başarıyı artırmak için konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerine odaklanan interaktif metodlar kullanıyoruz.

Kitap Okuma Kültürü

Her sabah, günün ilk 15 dakikasını kitap okuma zamanı olarak ayırıyoruz. Bu süreçte, öğrencilerimiz için aylık olarak seçilen, seviyelerine ve...

ilgilerine uygun kitaplarla buluşuyorlar. Bu etkinlik, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına, edebiyat dünyasıyla derin bir bağ kurmalarına ve okuma yoluyla yeni düşüncelere, fikirlere açılmalarına olanak tanıyor.

Öğrenciye Özel Etüt Programları

Öğrencilerimizin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş etüt programları sunuyoruz.

Bu programlar sayesinde, öğrencilerimizin akademik zorlukların üstesinden gelmelerini ve potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Küçük gruplar halinde ya da birebir yapılan etütler, öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hale getirir.

Kulüpler ve Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen kültürel ve akademik etkinlikler, öğrencilerimizin sosyal ve entelektüel gelişimlerine katkıda bulunur.

Bu etkinlikler, öğrencilerimizin farklı konularda bilgi sahibi olmalarını, yeni beceriler kazanmalarını ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi ve takım çalışmasını teşvik eder.

Danışmanlık ve Rehberlik

Sinerji Kız Koleji olarak, öğrencilerimizin akademik ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri için...

psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Bireysel rehberlik seansları ve grup çalışmaları aracılığıyla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine destek oluyoruz. Bu hizmetlerle, öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımalarını ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz.

Bu projeler, öğrencilerimizin topluma katkıda bulunmanın önemini kavramalarını ve empati yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen projelerle, öğrencilerimizin sosyal etkileşim becerilerini artırıyoruz.

Değerler
Eğitimi

Manevi Eğitim programımızda ele aldığımız Değerler Eğitimi ile öğrencilerimize evrensel ve kültürel değerleri öğretiyor ve...

bunların günlük yaşamlarında uygulanmasını teşvik ediyoruz. Maneviyat, dürüstlük, saygı ve sorumluluk gibi temel değerler üzerine kurulu dersler ve aktivitelerle, öğrencilerimizin karakter eğitimine katkıda bulunuyoruz. Bu yaklaşım, öğrencilerimizin toplumda örnek bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

EĞİTİMDE SİNERJİ

Sinerji Kız Koleji, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra karakter ve değer gelişimlerine de odaklanan, bütüncül bir eğitim anlayışı sunar.