Sosyal Gelişim

Sinerji Kız Koleji olarak, öğrencilerimizin Sosyal Gelişimine büyük önem veriyoruz. Çünkü çağımız, iletişim ve bilgiyi paylaşmanın, öğrenmenin kendisi kadar kritik olduğu bir çağ. Bu anlayışla, öğrencilerimizin doğru iletişim kurma, grup içinde etkin çalışabilme ve arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilme yeteneklerini güçlendirmek amacıyla, eğitim programlarımızda grup bazlı çalışmalara geniş yer veriyoruz. Bu çalışmalar, gençlerimizin iletişim becerilerinin gelişimine katkıda bulunmakla kalmıyor, empati yapabilme, dostlukları güçlendirme ve çözüm üretme yeteneklerini de artırıyor.

"Eğitimin temeli, insanı sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda onu topluma faydalı bir birey olarak yetiştirmektir."

Sosyal Gelişim Kapsamında Uygulamalarımız

Her üç haftada bir düzenlediğimiz Kariyer Günleri, öğrencilerimizin meslekler hakkında bilgi edinmelerini, hayallerindeki kariyer yollarıyla ilgili sorularını alanında uzman kişilere doğrudan sorabilme fırsatı bulmalarını sağlar. Bu günler, öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra, mikrofon ve sahne deneyimi kazanmaları açısından da büyük önem taşır. Kendi seslerini duyurabilme ve mesleki ilgi alanları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilme imkanı, öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunur.

 “Bir gencin hayal kurması kadar önemli bir şey yoktur.” (Okul Müdürümüz M. Fatih Kılıç) Bu inançla, öğrencilerimizi kendi hayallerini kurmaya ve bu hayaller doğrultusunda motive olmaya teşvik ediyoruz. Hayaller, öğrencilerimizin ders çalışma sürecinden sınavlara hazırlık sürecine kadar pek çok alanda onları yönlendirir ve ilerlemelerine yardımcı olur. Bizim görevimiz, öğrencilerimizin kendi hayallerini kurabilmeleri için onlara ilham vermek ve gerekli araçları sunmaktır.

Velilere ve öğrencilere yönelik mesajımız net: Öğrencilerimizin kendi içlerinden gelen bir motivasyonla, kendi hayallerini kurabilmeleri, talep edebilmeleri ve bu yolda çözüm üretebilmeleri için gereken desteği sağlamak, Sinerji Kız Koleji’nin öncelikli amacıdır. Sosyal Gelişim programlarımızla, öğrencilerimizi sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda kişisel başarı ve mutluluğa da ulaşmaları için cesaretlendiriyor ve destekliyoruz.

Sinerji Kız Koleji’nde Eğitimin Farkı

3G Eğitim
Modeli

Sinerji Kız Koleji'nin temelini oluşturan 3G Eğitim Modeli, Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişim olmak üzere üç temel unsuru...

kapsar. Bu modelle, öğrencilerimizin bütüncül bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Her bir gelişim alanına eşit önem vererek, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda sosyal ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin dil becerilerini etkin bir şekilde geliştirmek için kur sistemine dayalı bir yabancı dil eğitimi sunuyoruz.

Bu sistemle, her öğrencinin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun eğitim almasını sağlıyoruz. Dil öğretiminde başarıyı artırmak için konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerine odaklanan interaktif metodlar kullanıyoruz.

Kitap Okuma Kültürü

Her sabah, günün ilk 15 dakikasını kitap okuma zamanı olarak ayırıyoruz. Bu süreçte, öğrencilerimiz için aylık olarak seçilen, seviyelerine ve...

ilgilerine uygun kitaplarla buluşuyorlar. Bu etkinlik, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına, edebiyat dünyasıyla derin bir bağ kurmalarına ve okuma yoluyla yeni düşüncelere, fikirlere açılmalarına olanak tanıyor.

Öğrenciye Özel Etüt Programları

Öğrencilerimizin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş etüt programları sunuyoruz.

Bu programlar sayesinde, öğrencilerimizin akademik zorlukların üstesinden gelmelerini ve potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Küçük gruplar halinde ya da birebir yapılan etütler, öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hale getirir.

Kulüpler ve Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen kültürel ve akademik etkinlikler, öğrencilerimizin sosyal ve entelektüel gelişimlerine katkıda bulunur.

Bu etkinlikler, öğrencilerimizin farklı konularda bilgi sahibi olmalarını, yeni beceriler kazanmalarını ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi ve takım çalışmasını teşvik eder.

Danışmanlık ve Rehberlik

Sinerji Kız Koleji olarak, öğrencilerimizin akademik ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri için...

psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Bireysel rehberlik seansları ve grup çalışmaları aracılığıyla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine destek oluyoruz. Bu hizmetlerle, öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımalarını ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz.

Bu projeler, öğrencilerimizin topluma katkıda bulunmanın önemini kavramalarını ve empati yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen projelerle, öğrencilerimizin sosyal etkileşim becerilerini artırıyoruz.

Değerler
Eğitimi

Manevi Eğitim programımızda ele aldığımız Değerler Eğitimi ile öğrencilerimize evrensel ve kültürel değerleri öğretiyor ve...

bunların günlük yaşamlarında uygulanmasını teşvik ediyoruz. Maneviyat, dürüstlük, saygı ve sorumluluk gibi temel değerler üzerine kurulu dersler ve aktivitelerle, öğrencilerimizin karakter eğitimine katkıda bulunuyoruz. Bu yaklaşım, öğrencilerimizin toplumda örnek bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

EĞİTİMDE SİNERJİ

Sinerji Kız Koleji, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra karakter ve değer gelişimlerine de odaklanan, bütüncül bir eğitim anlayışı sunar.