Sosyal Gelişim

Sinerji Kız Koleji olarak, öğrencilerimizin Sosyal Gelişimine büyük önem veriyoruz. Çünkü çağımız, iletişim ve bilgiyi paylaşmanın, öğrenmenin kendisi kadar kritik olduğu bir çağ. Bu anlayışla, öğrencilerimizin doğru iletişim kurma, grup içinde etkin çalışabilme ve arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilme yeteneklerini güçlendirmek amacıyla, eğitim programlarımızda grup bazlı çalışmalara geniş yer veriyoruz. Bu çalışmalar, gençlerimizin iletişim becerilerinin gelişimine katkıda bulunmakla kalmıyor, empati yapabilme, dostlukları güçlendirme ve çözüm üretme yeteneklerini de artırıyor.

"Eğitimin temeli, insanı sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda onu topluma faydalı bir birey olarak yetiştirmektir."

Sosyal Gelişim Kapsamında Uygulamalarımız

Her üç haftada bir düzenlediğimiz Kariyer Günleri, öğrencilerimizin meslekler hakkında bilgi edinmelerini, hayallerindeki kariyer yollarıyla ilgili sorularını alanında uzman kişilere doğrudan sorabilme fırsatı bulmalarını sağlar. Bu günler, öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra, mikrofon ve sahne deneyimi kazanmaları açısından da büyük önem taşır. Kendi seslerini duyurabilme ve mesleki ilgi alanları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilme imkanı, öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunur.

 “Bir gencin hayal kurması kadar önemli bir şey yoktur.” (Okul Müdürümüz M. Fatih Kılıç) Bu inançla, öğrencilerimizi kendi hayallerini kurmaya ve bu hayaller doğrultusunda motive olmaya teşvik ediyoruz. Hayaller, öğrencilerimizin ders çalışma sürecinden sınavlara hazırlık sürecine kadar pek çok alanda onları yönlendirir ve ilerlemelerine yardımcı olur. Bizim görevimiz, öğrencilerimizin kendi hayallerini kurabilmeleri için onlara ilham vermek ve gerekli araçları sunmaktır.

Velilere ve öğrencilere yönelik mesajımız net: Öğrencilerimizin kendi içlerinden gelen bir motivasyonla, kendi hayallerini kurabilmeleri, talep edebilmeleri ve bu yolda çözüm üretebilmeleri için gereken desteği sağlamak, Sinerji Kız Koleji’nin öncelikli amacıdır. Sosyal Gelişim programlarımızla, öğrencilerimizi sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda kişisel başarı ve mutluluğa da ulaşmaları için cesaretlendiriyor ve destekliyoruz.

Sinerji Kız Koleji’nde Eğitimin Farkı

3G Eğitim
Modeli

Sinerji Kız Koleji'nin temelini oluşturan 3G Eğitim Modeli, Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişim olmak üzere üç temel unsuru...

kapsar. Bu modelle, öğrencilerimizin bütüncül bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Her bir gelişim alanına eşit önem vererek, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda sosyal ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.