Akademik Gelişim

Sinerji Kız Koleji, öğrencilerinin ilmi, sosyal ve manevi boyutlarda eşit ve dengeli bir gelişim göstermeleri için özgün bir eğitim modeli olan 3G Eğitim Modeli‘ne sarılmıştır. Bu model; Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişim olmak üzere üç temele dayanır.

Akademik Gelişimde öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını, eleştirel düşünme yeteneklerini ve bilimsel bakış açılarını geliştirmeyi hedeflerken, bu sürecin Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişimle uyum içinde ilerlemesi, onların yalnızca kitabi bilgilerle değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal değerlerle donanımlı, dengeli kişilikleri olmalarını amaçlar. Bu bütünleşik yaklaşım, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, sosyal ve ahlaki yönden de zenginleşmelerine olanak tanır.

"Bilgi, ruhun aydınlanmasıdır. Bilgiye susamış olmak, gerçek anlamda yaşamaktır."

Akademik Gelişim Kapsamında Uygulamalarımız

İlim yolculuğunda öğrencilerimizin haftalık ilerlemelerini değerlendirmek için her Cuma günü gerçekleştirdiğimiz Konu Tarama Testleri (KTT), öğrenme sürecini daha bilinçli ve yönlendirilmiş bir şekilde ilerletmemize imkan tanır. Bu testler, öğrencilerimizin aldıkları bilgileri ne derece özümsediklerini görmemizi sağlar. Elde edilen sonuçlar, hem öğrencilerimize hem de velilerimize haftalık olarak bildirilir, böylece eğitim yolculuğumuzda birlikte adım adım ilerleriz.

Konu Tarama Testi sonuçlarının ışığında, öğrencilerimiz kişisel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda etüt talep edebilirler. Her bir öğrencimize özelleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunmayı hedefleyen etütlerimiz, maksimum beş öğrenci kapasitesiyle sınırlı tutularak, bireysel dikkat ve öğrenme süreçlerinin en üst düzeyde verimli olması sağlanır.

Etüt Programımızın Özellikleri: 

  • Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimleri: Test sonuçlarına dayanarak, öğrencilerimiz kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyip, buna uygun olarak etüt talebinde bulunabilirler. Bu yaklaşım, her bir öğrencinin kendi hızında ve ihtiyacına göre ilerlemesini sağlar. Öğretmenlerimiz de gerekli görmeleri halinde ilgili öğrenci adına etüt talebinde bulunabilirler.

  • Sınırlı Öğrenci Kapasitesi: Etütlerimiz, en fazla 5 öğrenci kapasitesi ile sınırlıdır. Bu sayede, öğretmenlerimiz her bir öğrenciye yeterli zaman ve dikkati ayırabilir, öğrenme sürecindeki bireysel farklılıkları daha iyi yönetebilirler.

  • Birebir Öğrenme Fırsatları: Etüt için bir öğrenci de olsa, etüt programımız devam eder. Bu, öğrencilerimizin birebir öğrenme deneyiminden faydalanmalarını sağlar.

  • Esnek Etüt Saatleri: Öğrencilerimizin yoğun akademik ve sosyal programlarına uyum sağlamak amacıyla, etüt saatlerimizi esnek tutuyoruz. Böylece, öğrencilerimiz ders dışı aktivitelerle birlikte akademik destek de alabilirler.

Sinerji Kız Koleji olarak, öğrencilerimizin Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yer alan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) gibi üniversite ve liseye geçiş süreçlerinde başarılı olmalarını sağlamak için kapsamlı hazırlık programları sunuyoruz. Bu programlar, öğrencilerimizin söz konusu önemli sınavlara yönelik derinlemesine bilgi ve becerilerin kazandırılmasına odaklanır.

Üniversite ve Lise Hazırlık Programlarımızın Özellikleri:

  • Etkin Sınav Hazırlığı: Her bir öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çalışma planları ile TYT, AYT ve LGS gibi sınavlara en etkili şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz.
  • Kapsamlı Eğitim Materyalleri: En güncel ve kapsamlı eğitim materyalleri sayesinde öğrencilerimiz, YKS ve LGS sınav konularını kapsamlı bir şekilde öğrenirler.
  • Birebir ve Grup Çalışmaları: Öğrencilerimizin hem bireysel öğrenme stillerine uygun çalışmaları hem de grup dinamiklerinden faydalanarak YKS ve LGS sınavlarına yönelik bilgilerini pekiştirmeleri için fırsatlar sunuyoruz.
  • Ek Ders ve Dershane İhtiyacını Ortadan Kaldırma: Okulumuzdaki kaliteli ve yoğunlaştırılmış eğitim sayesinde, öğrencilerimizin ek ders veya dershane arayışına gerek kalmadan YKS ve LGS sınavlarına hazır hale gelmelerini sağlıyoruz.

“Hoca” ve “Talebe” kavramları, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz arasında derin bir saygı ve iş birliği anlayışını temsil eder. Biz, öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini ve eksikliklerini proaktif bir şekilde gidermeleri için teşvik ediyoruz, böylece kendi öğrenme süreçlerinde aktif birer katılımcı haline gelmelerini sağlıyoruz.

Bu değerler, Sinerji Kız Koleji’nde sunulan bütüncül eğitim deneyiminin temelini oluşturur ve öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal ve manevi alanlarda dengeli bir gelişim göstermelerini mümkün kılar.

Sinerji Kız Koleji’nde Eğitimin Farkı

3G Eğitim
Modeli

Sinerji Kız Koleji'nin temelini oluşturan 3G Eğitim Modeli, Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim ve Manevi Gelişim olmak üzere üç temel unsuru...

kapsar. Bu modelle, öğrencilerimizin bütüncül bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Her bir gelişim alanına eşit önem vererek, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda sosyal ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin dil becerilerini etkin bir şekilde geliştirmek için kur sistemine dayalı bir yabancı dil eğitimi sunuyoruz.

Bu sistemle, her öğrencinin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun eğitim almasını sağlıyoruz. Dil öğretiminde başarıyı artırmak için konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerine odaklanan interaktif metodlar kullanıyoruz.

Kitap Okuma Kültürü

Her sabah, günün ilk 15 dakikasını kitap okuma zamanı olarak ayırıyoruz. Bu süreçte, öğrencilerimiz için aylık olarak seçilen, seviyelerine ve...

ilgilerine uygun kitaplarla buluşuyorlar. Bu etkinlik, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına, edebiyat dünyasıyla derin bir bağ kurmalarına ve okuma yoluyla yeni düşüncelere, fikirlere açılmalarına olanak tanıyor.

Öğrenciye Özel Etüt Programları

Öğrencilerimizin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş etüt programları sunuyoruz.

Bu programlar sayesinde, öğrencilerimizin akademik zorlukların üstesinden gelmelerini ve potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Küçük gruplar halinde ya da birebir yapılan etütler, öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hale getirir.

Kulüpler ve Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen kültürel ve akademik etkinlikler, öğrencilerimizin sosyal ve entelektüel gelişimlerine katkıda bulunur.

Bu etkinlikler, öğrencilerimizin farklı konularda bilgi sahibi olmalarını, yeni beceriler kazanmalarını ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi ve takım çalışmasını teşvik eder.

Danışmanlık ve Rehberlik

Sinerji Kız Koleji olarak, öğrencilerimizin akademik ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri için...

psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Bireysel rehberlik seansları ve grup çalışmaları aracılığıyla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine destek oluyoruz. Bu hizmetlerle, öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımalarını ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz.

Bu projeler, öğrencilerimizin topluma katkıda bulunmanın önemini kavramalarını ve empati yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen projelerle, öğrencilerimizin sosyal etkileşim becerilerini artırıyoruz.

Değerler
Eğitimi

Manevi Eğitim programımızda ele aldığımız Değerler Eğitimi ile öğrencilerimize evrensel ve kültürel değerleri öğretiyor ve...

bunların günlük yaşamlarında uygulanmasını teşvik ediyoruz. Maneviyat, dürüstlük, saygı ve sorumluluk gibi temel değerler üzerine kurulu dersler ve aktivitelerle, öğrencilerimizin karakter eğitimine katkıda bulunuyoruz. Bu yaklaşım, öğrencilerimizin toplumda örnek bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

SİNERJİ'Yİ KEŞFET

Sinerji Kız Koleji 2024-2025 eğitim öğretim yılı erken kayıt dönemimiz başladı. Akademik başarı, manevi derinlik ve sosyal gelişim bilincini temel alan eğitim yolculuğumuza katılmak için sunduğumuz eğitim ayrıcalıklarını keşfedin.