Eğitim Modeli

İletişim

SİNERJİ KIZ KOLEJİ

Okula Kabul Sınavı

Akademik gelişim, manevi gelişim ve sosyal gelişim anlayışının benimsendiği bir ortamda geleceğe güvenle hazırlanın.
Eğitim Modeli

Sinerji Kız Koleji, “İnanç Başarının Temelidir” felsefesi ile yola çıkarak, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda karakter ve değer gelişimlerini de ön planda tutan bütüncül bir eğitim anlayışı benimsemektedir. Bizler, öğrencilerimizin tam donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için Akademik Gelişim, Manevi Gelişim ve Sosyal Gelişim olmak üzere üç temel alanda eğitim modelimizi şekillendirdik.

Akademik Gelişim

Sınavlara Hazırlık Kampı: 5. sınıftan itibaren başlayan sınavlara hazırlık sürecimiz, öğrencilerimizin akademik, ahlaki ve sanatsal yönlerden güçlenerek üniversiteye hazırlanmalarını amaçlar. 12. sınıfa kadar sürekli destek ve yoğun bir programla öğrencilerimizi hedeflerine adım adım yaklaştırırken, birebir rehberlik ve sürekli takip ile onların başarıya ulaşmalarını sağlıyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi: Erken yaşta başlayan yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimimizle, öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Deneyimli öğretmen kadromuz ile dil eğitimini kişiselleştirerek, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerine katkıda bulunuyoruz.

Manevi Gelişim

Karakter Eğitimi: Karakter eğitimimiz, öğrencilerimizin sevgi, şefkat ve toplumsal değerlere dayalı bir anlayışla yetişmelerini hedefler. Tarihi ve kültürel mirasımızdan ilham alarak, öğrencilerimizin ahlaki ve manevi donanımlarını güçlendiriyoruz.

Değerler Eğitimi: Uygulamalı ve yaşayarak öğrenme modelimizle, öğrencilerimizin toplumsal yaşamda olumlu davranışlar sergilemelerini, evrensel değerleri benimsemelerini ve insani mükemmelliğe ulaşmalarını hedefliyoruz. Kulüp faaliyetleri ve sosyal projeler aracılığıyla, öğrencilerimiz değerleri gerçek hayatta uygulayarak öğrenirler.

Sosyal Gelişim

Sanat ve Kültür: Öğrencilerimizin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılarak kişisel gelişimlerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Kültür ve sanat faaliyetlerimiz, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları keşfetmelerini ve yaşam becerileri kazanmalarını hedefler.

Bilim ve Teknoloji: Bilim ve teknoloji odaklı eğitim programımız, öğrencilerimizin güncel gelişmeleri takip etmelerini, araştırmacı yeteneklerini geliştirmelerini ve pratik deneyimler kazanmalarını amaçlar. Kulüp faaliyetleri ve bilim şenlikleri ile desteklenen bu program, öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine olanak tanır.
Sinerji Kız Koleji olarak, öğrencilerimizin her alanda gelişimlerini desteklemek ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Eğitim modelimiz, öğrencilerimizin akademik, manevi ve sosyal gelişimlerine odaklanarak, onları hayata en iyi şekilde hazırlamayı amaçlar.

EĞİTİMDE SİNERJİ

Sinerji Kız Koleji, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra karakter ve değer gelişimlerine de odaklanan, bütüncül bir eğitim anlayışı sunar.